Navn/tittel: Sigrid Melbye Sørum
Telefonnummer: 90851127
Tredje vara