Navn/tittel: Sonja Alseth
Telefonnummer: 95857850
Bygdepolitisk nestleder