Navn/tittel: Synne Sørbøen
Telefonnummer: 97699698
Tredje vara