Navn/tittel: Torjus Flatin
Telefonnummer: 92157157
Lagsutviklingsleder