Navn/tittel: Vetle Løver
Telefonnummer: 46938097
Kulturleder