Tekst og foto: Kathrine Skaug

Nytt BU-år, velkommen skal du være! I helga som var samlet vi engasjerte bygdeungdom fra hele Vestfold. Årsmøte kan kanskje oppsummeres som både morsom, lærerik, sosial og noe slitsom dag!

.
(f.v.: Line Johannessen, Lars Helge Kalmoe og Martine Lærum Olsen)

1


Det ble debatt om spennende saker vi har foran oss i år, og mange tok turen opp på talerstolen for å dele sine meninger! Dette er blant annet viktig for at Vestfold Bygdeungdomslag utvikles, og at alle meninger blir hørt og sett. Med et medlemstall for 2018 på hele 761 (!) medlemmer, måtte vi i år feire med kake på årsmøte.

I tillegg til saker, delte vi for første gang ut hele fire priser! Mens årets VBUer har vært en gjenganger i fire år, har vi nå delt ut enda flere priser.

Årets VBUer
Tittelen går til en bygdeungdom som har utmerket seg ekstra i året som har gått! Prisen gikk i år til Carl-Henrik Gjelstad (29) fra Botne og Hillestad Bygdeungdomslag.
- Årets VBUer går til en person som stiller opp for fylkeslaget og har utviklet lokallaget sitt i en svært positiv retning. Han har ledet komiteen for et vel gjennomført sommerstevne i 2018, og om ikke han har nok å gjøre fra før av så finner han alltid plass til BU i sin hverdag, beskriver Jon Olav Svartdal (leder i Vestfold Bygdeungdomslag) under utdelingen.

.
(f.v.: Carl-Henrik Gjelstad, Jon Olav Svartdal og Petter Tobias Bettum)

.

Tre ekstra priser i år
Det ble i år i tillegg delt ut tre priser. Verveprisen, infoprisen og bygdepolitisk utmerkelse.

1
(f.v.: Ole-Gunnar Rød, Jenny Gjelstad, Anders Gran Lima, Kristian Bettum og Ole Jørgen Rød)

Verveprisen stakk Stokke og Andebu Bygdeungdomslag av med. Ikke uten grunn med sine hele 268 medlemmer, og en medlemsvekst på 27% fra fjoråret!

1
(f.v.: Jacqueline Krögerrecklenfort og Kristina Kråkemo)

Infoprisen går til en infoleder i et lokallag som har gjort en iherdig jobb for å profilere bygdeungdomslaget - både fra lokallaget sine aktiviteter, fylket og sentralt! Jacqueline Krögerrecklenfort fra Botne og Hillestad Bygdeungdomslag fikk i år med seg denne prisen hjem.

1
(f.v.: Line Johannessen, Lars Helge Kalmoe, Halvor Sommerstad (bak), Malene Lundegaard, Nina Thomassen (bak), Magnus Rød, Martin Djupdal Weum, Johanne Espeseth og Håvard Bække.

VBUs bygdepolitiske utmerkelse gikk til Sande Bygdeungdomslag. Lokallaget har arrangert uttallig mange aktiviteter tilknyttet bygdepolitikk i året som har g¨ått, samarbeider godt med både lokalavis, bondelag og bygdekvinnelag. Med blant annet arrangement som er til nytte for miljøet!

Velkommen til nytt fylkesstyre!
Årsmøte betyr også nytt valg av fylkesstyre, som i det kommende året består av denne gjengen:

Leder - Jon Olav Svartdal
Organisatorisk nestleder - Karina Skjauff
Bygdepolitisk nestleder - Magnus Rød
Økonomileder - Kristian Havaas
Infoleder - Merethe Almenning
Redaktør - Kathrine Skaug
Lagsutviklingsleder - Petter Tobias Bettum
Tevlingsleder - Ole Jørgen Rød
Kulturleder - Siri-Christine Dokka Gåsholt
Materialforvalter - Ole-Gunnar Rød
1.vara - Philip Hegg Myhre
2.vara - Maren Kirstine Andvik
3.vara - Martin Haugerud