Powerpoint om ØBU (PPTX, 9MB)
   Powerpoint som kan brukes til promotering, på stands, foredrag eller lignende.

Retningslinjer og søknadsskjema for ulike fond i regi av ØBU (DOCX, 52KB)
   Informasjon og skjema for søknad til aktivitetsfondet og lokallagsstaffettfondet.

- ØBUs mesterskapsplan 2024-2026 (DOCX, 40KB)
   Mesterskapsplanen som ble vedtatt på ØBUs årsmøte.

- Protokoll fra ØBUs fylkesårsmøte 2024  (DOCX, 712KB)
   Protokoll fra årsmøtet i 2024.

Tevlingsspretten - informasjonsskriv (DOCX, 37KB)

- Arrangementsbrev Vårarrangementet  (DOCX, 31KB)

- Arrangementsbrev Høstmesterskap (DOCX, 32KB)

- Arrangementsbrev Fylkesårsmøte (DOCX, 30KB)

- Beredskapsplan (PDF, 4MB) 

- Varslingsplan for lokallagsarrangementer (PDF, 42KB) 

Det finnes også visuelt materiale, maler og mye nyttig finnes under fanen "Nedlastningssenter" på NBU sin hjemmeside. 

Dersom det er noe du savner, ta kontakt med Lars Andreas Granli