Sentralstyret har vedtatt at tirsdag 1. november 2022 blir VÅR DAG - Bygdeungdommens dag. VÅR DAG er en kampanje utviklet av Frivillighet Norge for å feire frivilligheten - Norges største lagarbeid - og få enda flere med på laget. Vi har registrert Bygdeungdommens dag i VÅR DAG-kalenderen. Dette gjør at lokallag som ønsker å gjennomføre en aktivitet for å vise seg frem i bygda 1. november 2022, kan søke om inntil 25 000,- i støtte til gjennomføringen fra VÅR DAG-kampanjen. 

Bygdeungdommens dag er under Aksjonsuka og vi håper at alle lokallagene blir med å markere dagen og vise frem all den verdifulle frivillige innsatsen bygdeungdom bidrar med i lokalsamfunn landet over. La oss vise alle hvorfor Norges Bygdeungdomslag er best på levende bygder! Dere står fritt til å velge hvilken aktivitet dere vil gjennomføre for å markere dagen, men dersom dere skal søke midler fra VÅR DAG-kampanjen er det noen kriterier dere må oppfylle. 

Søknadskriterier VÅR DAG-kampanjen 

  • Lokallag i NBU kan søke om støtte til aktivitet 1. november 2022 for å markere Bygdeungdommens dag
  • Lokallaget må samarbeide med minst en lokal partner om arrangementet eller aktiviteten det søkes støtte til. Partner må være en offentlig aktør eller lokal forening, som f.eks. det lokale bygdekvinnelaget. 
  • Arrangementet må være rusfritt og åpent for alle
  • Arrangementet må synliggjøre organisasjonen, lokallagets aktivitet og Frivillighetens år i nærmiljøet
  • Arrangementet må være selvstendig, ikke en integrert del av et annet arrangement. Dersom dere skal søke om tilskudd er det derfor viktig at arrangementet eller aktiviteten er tydelig skilt fra Aksjonsuka. 

Det er to tildelingsrunder igjen. Søknadsportalen åpner 17. januar med frist 7. februar og 1. juni med frist 15. juni. For arrangement 1. november kan dere velge hvilken tildelingsrunde dere vil søke i. 

Les mer og søk her