logo

Du er her:

Om oss

Norges Bygdeungdomslag er en landsdekkende organisasjon av og for ungdom, som jobber for levende bygder og for å tilby våre medlemmer alle muligheter.

Norges Bygdeungdomslag er en organisasjon av og for ungdom, med 7343 medlemmer i omlag 100 lokallag i 14 fylker. 

NBUs virkeområde kan deles i tre deler; aktivitet, politisk arbeid og organisasjonsopplæring. NBU har mange ulike aktiviteter, som blant annet tevling, dans, amatørteater og bygdepolitiske aktiviteter. NBU driver også en omfattende skolering av sine tillitsvalgte gjennom fag- og organisasjonskurs på lands- og fylkesplan. Organisasjonen skaper sosiale møteplasser for ungdom på bygda. 

 

 

Visjon
Best på levende bygder

Verdier


Engasjement


Norges Bygdeungdomslag både samler og skaper engasjerte ungdommer, som samles i lokallag for å jobbe sammen for at det skal bli enklere og morsommere å bo i Distrikts-Norge. Organisasjonen sitt formål både krever og gir engasjement; Vi skal samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet, og vil skal fremme ungdommens og bygdenes interesser. Engasjement som verdi viser til at vi satser, brenner for noe, bryr oss og tar ansvar. 

Felleskap 


Det sosiale aspektet ved organisasjonen er veldig viktig for veldig mange. Bygdeungdomslaget skal være en arena for positivt samvær mellom ungdommer. Formålet til Norges Bygdeungdomslag er (blant annet) å samle all bygdeungdom, og det står seg fint sammen med verdien fellesskap. Fellesskap tar opp i seg at vi er opptatt av samhold, samtidig som vi er åpne og inkluderende. Alle skal kunne finne sin plass i Bygdeungdomslaget. 

Kreativitet


Kreativitet tar opp i seg at organisasjonen og medlemmene er grepa, nytenkende, idérike og driftige. Ordet peker på en evne til å skape, og det trengs for å bidra til levende bygder. Kreativitet viser også til at vi skal være løsningsorienterte i måten vi jobber på. Både i aktivitet og politikk skal vi være kreative, og vi skal finne nye måter å jobbe på og nye aktiviteter å tilby medlemmene.  

Tradisjon


Norges Bygdeungdomslag er en tradisjonsrik organisasjon. Vi er opptatt av å ta vare på og skape nye gode tradisjoner, både i egen organisasjon og ellers. De historiske røttene våre er planta i landbruk- og bygdenæringer, og dette bærer aktivitetene våre preg av. 

Kontaktinformasjon

Norges Bygdeungdomslag

Hollendergata 5

Grønland, Oslo

Telefon: 22 05 48 00 

E-post: post@nbu.no

  

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt