logo

Du er her:

Om oss

Norges Bygdeungdomslag er en landsdekkende organisasjon av og for ungdom, som jobber for levende bygder og for å tilby våre medlemmer alle muligheter!

Norges Bygdeungdomslag er en organisasjon av og for ungdom, med 7343 medlemmer i omlag 100 lokallag i 14 fylker. 

NBUs virkeområde kan deles i tre deler; aktivitet, mening og organisasjonsopplæring. NBU har mange ulike aktiviteter, som blant annet tevling, dans, amatørteater og bygdepolitiske aktiviteter. NBU driver også en omfattende skolering av sine tillitsvalgte gjennom fag- og organisasjonskurs på lands- og fylkesplan. Organisasjonen skaper sosiale møteplasser for ungdom på bygda. 

 

Visste du at:

  • NBU ble stiftet i 1946, men enkelte lokallag er mye eldre? 
  • Haldis Moren Vesaas og Kjell Aukrust debutere med dikt og tegninger i bladet Bygdeungdommen?
  • NBU har på det meste hatt nærmere 20.000 medlemmer?
  • NBU har, med unntak av ett år, hatt sammenhengende medlemsvekst siden år 2000?

 

Kontaktinformasjon

Norges Bygdeungdomslag

Hollendergata 5

Grønland, Oslo

Telefon: 22 05 48 00 

E-post: post@nbu.no

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt