logo

Årshjulet 2017

Her er årshjulet for medlemmer av Rogaland Bygdeungdomslag. Dette årshjulet er laget i utgangspunkt til tillitsvalgte, men medlemmer kan også bruke årshjulet for å planlegge BU-året sitt.

Kalenderen er satt etter fargekoder. Rødt gjelder arrangement/hendelser som gjelder alle (fylkesstyret, lokallagsstyret og ordinære medlemmer). Grønt gjelder for lokallagsstyrene i Rogaland. Blått og grønt gjelder kun for fylkesstyret.

Mars

April

Mai

Juni

 

Vårkurs 10.-12.3, vikersund 

Årsmøte Bondelaget 10.-11.3

Fylkeskommunen 15.3 

Styremøte 15.03


Vårsprell 17.-26.3 

Årsmøte Bygdekvinnelaget 24.25.03 

Frist for innsending av vedtaksendringer NBU 31.3 

Sak til 4H-bladet 1.4

Ledersamling 27.04

Styreseminar/Nemndshelg
RBU 5-7.05

Lokallagssamling 12.05

Bedriftsbesøk Kverneland 15.05

Folketoget 17.05

 

Økonomirapport 22.5

Styremøte RBU 22.5

 

Frist for saker til årsmøtet NBU 1.6

Utsendingsmøte til årsmøte i NBU (fra 10.6 og utover)

Styremøte RBU 14.06


Kursholderskurs 17.06

Valgkomité-møte (fra 20.6 og utover)


Fylkesstevnet 23-25.6 Orre

4H- fylkesleir 22-25.06

Årsmøtemøte 28.06

Juli

August

September

Oktober

NBU´s Landsstevne i Oppland
18,-23.07

Styremøte RBU 12.07

 

Årsmøte lokallag 1.-.15.08

Påmeldingsfrist Høstkurs 20.08

Økonomirapport

Styremøte RBU 

Tevlingsdag

 

Høstkurs 15-17.09, Byrkjedal

Styremøte RBU 

Pløyetevling 30.09 

 

Frist for å sende inn årsmeldings-skjema for lokallag 1.10

Høstarrangementet 13.-15.10, Hedmark

NBU-tur (23år+) 21,-23.10

Styreseminar RBU, med lokallagsledere 20.-22.10

 

November

Desember

Januar

Februar

Aksjonsuka 28.10-5.11

Styremøte RBU 8-11

Lokallagssamling 09.11

Søknadsfrist Aktivitetsfondet 15.11

Søknadsfrist tiltaksstøtte Fylkeskommunen 15.11

Økonomirapport 8-11

Sak til 4H-bladet 1.11

Styremøte RBU 12.12

Styremøte
RBU 4-1

Kunngjøring årsmøte i RBU 7.1

Hyttetur Fylkesstyret 19-21

Tevlingsdag 13.1

 

Årsmøtemøte

Styremøte RBU

Årsmøte RBU 17.02

 

Årshjulet 2017

Her er årshjulet for medlemmer av Rogaland Bygdeungdomslag. Dette årshjulet er laget i utgangspunkt til tillitsvalgte, men medlemmer kan også bruke årshjulet for å planlegge BU-året sitt.

Kalenderen er satt etter fargekoder. Rødt gjelder arrangement/hendelser som gjelder alle (fylkesstyret, lokallagsstyret og ordinære medlemmer). Grønt gjelder for lokallagsstyrene i Rogaland. Blått og grønt gjelder kun for fylkesstyret.

Mars

April

Mai

Juni

 

Vårkurs 10.-12.3, vikersund 

Årsmøte Bondelaget 10.-11.3

Fylkeskommunen 15.3 

Styremøte 15.03


Vårsprell 17.-26.3 

Årsmøte Bygdekvinnelaget 24.25.03 

Frist for innsending av vedtaksendringer NBU 31.3 

Sak til 4H-bladet 1.4

Ledersamling 27.04

Styreseminar/Nemndshelg
RBU 5-7.05

Lokallagssamling 12.05

Bedriftsbesøk Kverneland 15.05

Folketoget 17.05

 

Økonomirapport 22.5

Styremøte RBU 22.5

 

Frist for saker til årsmøtet NBU 1.6

Utsendingsmøte til årsmøte i NBU (fra 10.6 og utover)

Styremøte RBU 14.06


Kursholderskurs 17.06

Valgkomité-møte (fra 20.6 og utover)


Fylkesstevnet 23-25.6 Orre

4H- fylkesleir 22-25.06

Årsmøtemøte 28.06

Juli

August

September

Oktober

NBU´s Landsstevne i Oppland
18,-23.07

Styremøte RBU 12.07

 

Årsmøte lokallag 1.-.15.08

Påmeldingsfrist Høstkurs 20.08

Økonomirapport

Styremøte RBU 

Tevlingsdag

 

Høstkurs 15-17.09, Byrkjedal

Styremøte RBU 

Pløyetevling 30.09 

 

Frist for å sende inn årsmeldings-skjema for lokallag 1.10

Høstarrangementet 13.-15.10, Hedmark

NBU-tur (23år+) 21,-23.10

Styreseminar RBU, med lokallagsledere 20.-22.10

 

November

Desember

Januar

Februar

Aksjonsuka 28.10-5.11

Styremøte RBU 8-11

Lokallagssamling 09.11

Søknadsfrist Aktivitetsfondet 15.11

Søknadsfrist tiltaksstøtte Fylkeskommunen 15.11

Økonomirapport 8-11

Sak til 4H-bladet 1.11

Styremøte RBU 12.12

Styremøte
RBU 4-1

Kunngjøring årsmøte i RBU 7.1

Hyttetur Fylkesstyret 19-21

Tevlingsdag 13.1

 

Årsmøtemøte

Styremøte RBU

Årsmøte RBU 17.02

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt