Ti kursdeltakere vil få mulighet til å lære hvordan de kan nå frem med sin sak og være med å påvirke lokaldemokratiet. Søknadsskjemaet er åpent, og det er løpende behandling frem til 22. august. Her gjelder det å være raskt ute for å sikre seg plass! 

Kurset består av to samlinger på Landbrukets hus i Oslo. Det legges opp til digitale nettverksmøter og oppfølging mellom samlingene. Gjennom kurset vil deltakerne lære om prosjektledelse, kommunikasjon, lokalsamfunnets oppbygging og offentlig forvaltning. Kurs- og foredragsholderne vil være eksperter innen sine felt. Som en del av kurset skal deltakerne gjennomføre et eget prosjekt for å fremme en sak i sitt lokalmiljø, hvor de får testet det de lærer i praksis. 

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, dekker NBU kostnadene i forbindelse med reise, overnatting og deltakelse på kurset for alle deltakerne. Det er også en tilskuddspott på 100 000 kroner i prosjektet, hvor kursdeltakerne kan søke midler til å gjennomføre tiltak i egne prosjekter lokalt.

Målet med prosjektet er å styrke bygdeungdommens stemme og bidra til økt mangfold i samfunnsdebatten. 

Du må ikke være medlem av NBU for å delta på kurset.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB                                    Samarbeidspartner i prosjektet 

Sparebankstiftelsen DNB                             Logo Norges Bondelag