Bønder støtter bønder

Malawi er ett av verdens fattigeste land, 42 prosent av befolkningen lever på mindre enn en dollar om dagen som er under fattigdomsgrensen. Gjennom «Bønder støtter bønder» samler vi inn penger hvert år, gjennom innsamlingsaksjoner i lokal- og fylkeslagene. Pengene går til innkjøp av såkorn og husdyr til bønder i Malawi og til å utdanne modellbønder, som skal lære opp andre bønder i sitt nærområde til å drive bedre landbruk. 

Pengene som samles inn til prosjektet overføres fortløpende til kontonummer 8101.06.10605. 
Vipps: 106972

Trenger du tips til hvordan du kan samle inn mest mulig? Se her!

 

Klimasmarte Bondemøter

«Klimasmarte bondemøter» er tett knyttet opp til  «Bønder støtter bønder». Ruralis -institutt for rural- og regionalforskning har laget en rapport (PDF, 1MB) om landbrukssituasjonen globalt, og i Malawi og Norge spesielt. Klimaendringer gir ekstremvær og vanskeligere dyrkingsforhold verden over. Som bonde er du ekstra prisgitt naturens krefter, men matproduksjon er noe som angår oss alle.

Landbruket er sårbar for klimaforandringer

Målet med prosjektet er økt kunnskap om hvordan matproduksjon påvirkes av klimaendringene, og økt engasjement for å bidra med klimaløsninger selv og å støtte en global bondekamp.

Vi vil også være med og fremme gode løsningsforslag til våre politiker, for selv om klimaendringene skaper problemer finnes det mye vi kan gjøre for å sikre nok mat til alle – både i dag og i morgen.