RYE fungerer som et bindeledd mellom nasjonale organisasjoner, ungdomsorganisasjoner og offentlige instanser på et europeisk plan, og er en demokratisk organisasjon styrt av ungdom for ungdom. Organisasjonen har 22 medlemsorganisasjoner i 18 land og teller over 500 000 ungdommer.

Hvert år blir det arrangert European Rally der en av medlemsorganisasjonene er vertskap for en samling for deltagere fra alle organisasjonene. På høsten arrangeres "study session" - her er også en av medlemsorganisasjonene vertskap, så det varierer hvilket land dette seminaret avholdes fra år til år. 

Som medlem i NBU kan man delta på RYE sine arrangementer. 

Besøk nettsidene til Rural Youth Europe for mer informasjon og oversikt over kommende arrangementer.