Når man gjennomfører et BU-arrangement er det lurt å være tydelig på vår nulltoleranse for ulovlige rusmidler. Dette kan eksempelvis komme frem i informasjonen om arrangementet på facebook eller formidles ved oppheng av plakater i lokalet.

Alle arrangører skal følge NBUs plan for narkotikabyggende arbeid. Denne finner du under "For arrangøren" i vårt nedlastningssenter
 

Eksempel på tekst som kan brukes i en invitasjon eller arrangementsbeskrivelse: 
NBUs arrangementer skal være en trygg arena for ungdom. Derfor har vi nulltoleranse for ulovlige rusmidler på våre arrangement. Dersom du ser eller har mistanke om bruk av narkotika skal arrangementsansvarlig varsles så fort som mulig. Mer om varslingsrutiner finner du her: Varslingsrutiner - Norges Bygdeungdomslag
 

Plakat - Nulltoleranse for ulovlige rusmidler (PDF, 91KB)