Målet med prosjektet er todelt. Det ene målet er å gjøre våre arrangementer og aktiviteter tilgjengelig for alle gjennom å identifisere våre barrierer og styrke organisasjonens kunnskap når det kommer til fysisk tilrettelegging, for å legge til rette for økt deltakelse for unge med funksjonsnedsettelser. Det andre målet er å styrke åpenhet og inkludering i organisasjonen. I NBU skal det være rom for alle og vi skal jobbe for å forankre dette gjennom en informasjons- og holdningskampanje.

Prosjektgruppen vil bruke perioden januar - juni på å tilegne seg nødvendig kunnskap ved å gjennomføre en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte og medlemmer for å kartlegge dagens situasjon i organisasjonen og utvikle gode ressurser for lokal- og fylkeslagene. Prosjektgruppen vil også utarbeide ressurser for de sentrale arrangementene i organisasjonen. I tillegg skal det lages en informasjonskampanje som vil deles i NBUs kanaler.

Prosjektet er støttet av Aktivitetsstøtta

lnu logo