Arrangementsnemnda

Arrangementsnemnda følger opp de sentrale arrangementene våre; Landsstevnet og Høstarrangementet.