Tevlingsnemnda

Tevlingsnemnda har ansvaret for tevlingsaktiviteten. De reviderer tevlingsreglene ved behov, og lager forslag til mesterskapsplan.