Navn/tittel: Einar Andreas Skinstad
Telefonnummer: 91707614
Tevlingsleder