Navn/tittel: Karsten Langstøyl
Telefonnummer: 95159898
Første vara