Navn/tittel: Martin Olsen Helseth
Telefonnummer: 40076616
Bygdepolitisk nestleder