Navn/tittel: Martine Bøhn
Telefonnummer: 95728777
Bygdepolitisk nestleder